Specjalizacja

Opieka nad seniorem

– jak dbać o osoby w podeszłym wieku w rodzinie, podstawowe informacje…

Bezpieczeństwo osób starszych

- jak zorganizować bezpieczne funkcjonowanie seniora w środowisku domowym

Dbanie o relacje wzajemne senior

-opiekun – jak układać komunikację i budować relacje

Opieka w okresie terminalnym

jak sobie radzić w ostatnich chwilach, jak spełnić potrzeby osoby odchodzącej.

Codzienność seniora i jego opiekuna

  Radzenie sobie z codziennym przebywaniem z osobami w podeszłym wieku -…

Zapobieganie problemom

– jak zmniejszyć częstotliwość problemów i niespodziewanych sytuacji w codzienności seniora

Problemy z poruszaniem się

- jak zorganizować przy różnych dolegliwościach w wieku podeszłym komunikację do lekarza,…

Radzenie sobie otępieniem starczym i z chorobą Alzheimera

– jak rozpoznawać symptomy otępienia starczego oraz choroby Alzheimera i jak sobie…

Uwarunkowania organizmu osoby starsze

Uwarunkowania organizmu osoby starszej i ograniczenia z tym związane- jak rozpoznawać różne…

Zespół

Elżbieta Mądra

Prezes   Od kilku lat zajmuje się działaniami na rzez seniorów. Brała…

Rafał Szymański

Vice Prezes Wykształcenie plastyczne i marketingowe zdobyte podczas studiów w Szkole Głównej…