wielkość tekstu:
Kontrast:
Świat Seniora
Artykuły

Aktywność i aktywizacja seniorów

Człowiek zaczyna poznawać świat jako dziecko, a potem przez lata uczy się go odbierać i interpretować. W okresie starości mamy na koncie już wiele odegranych ról społecznych. Na każdym z etapów życia są one inne, ale te w wieku senioralnym charakteryzuje szczególna wyjątkowość. Predyspozycje do różnych aktywności związane są zarówno z naszym wiekiem, jak i miejscem zamieszkania. Oprócz okoliczności zewnętrznych, oczywistych ograniczeń, niezwykle ważna jest nasza wewnętrzna chęć i potrzeba bycia aktywnym – aby nam się chciało chcieć. 

Słownik języka polskiego mówi, że aktywność to podejmowanie działania, inicjatywy, branie w czymś udziału. Objawia się ona zarówno w rozwijaniu osobistych zainteresowań jak i w wymiarze społecznym w budowaniu z innymi ludźmi pozytywnych wartości i spełnianiu założonych celów. Różne rodzaje aktywności pozwalają nam adaptować się do stale zmieniającej rzeczywistości, uczą nas sposobów radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz pokazują jak wykorzystywać osiągnięcia rozwoju technologicznego. Aktywność sprawia również, że nie czujemy się samotni czy niepotrzebni oraz możemy w pełni rozwijać swoje pasje. 

Aktywizacja to inaczej pobudzanie i podnoszenie stopnia aktywności. Jest to włączanie się do wszelkiego rodzaju inicjatyw i motywowanie do podejmowania działań. Poruszając się w obszarze swoich zainteresowań budujemy poczucie własnej wartości oraz dążymy do samorealizacji. 

Aktywność może być rozpatrywana na wielu obszarach. Ta domowa i rodzinna jest ważna dla każdego człowieka, skupia się na prowadzeniu gospodarstwa domowego i wiąże się z życiem rodzinnym. Aktywność kulturalna dotyczy między innymi czytania książek, oglądania telewizji, chodzenia do teatru oraz uczestniczenia w zajęciach dla seniorów. Aktywność zawodowa pozwala nam kontynuować pracę. Dodatkowo dzięki doświadczeniu w danej dziedzinie często otwiera nam nowe możliwości zawodowe. Jako ostatnią z aktywności wymienia się tą społeczną, wyraża się ona w działalności na rzecz innych i często ma charakter wolontariatu.  

Jako seniorzy chcemy być aktywnymi członkami społeczeństwa, wykazujemy chęci lepszego zrozumienia młodszych pokoleń oraz mechanizmów wiążących się z rozwojem wirtualnego świata. Aktywność związana z obszarem nowych technologii jest więc jedną z ważniejszych form aktywności. Nawet minimalna wiedza z zakresu cyfryzacji w wielu sytuacjach ułatwia funkcjonowanie. Coraz częściej jest wręcz stopniowo wymuszana np. w postępowaniach administracyjnych, realizacjach recept, zapisach do lekarzy, czy opłacaniu rachunków. Tym samym nie możemy sobie pozwolić na wykluczenie ze świata technologii. Za pomocą internetu jesteśmy również w stanie utrzymywać i poszerzać kontakty oraz na bieżąco śledzić informacje ze świata.  

Aktywność i aktywizacja niosą ze sobą wiele korzyści. To właśnie dzięki nim utrzymujemy sprawność ruchową np. wskutek ćwiczeń, spacerów, rehabilitacji oraz zabaw ruchowych. Pielęgnujemy w sobie również poczucie samodzielności i niezależności, uczymy się funkcjonowania w różnych środowiskach, rozwijamy wyobraźnię, kreatywność i twórczość, a przy okazji nawiązujemy nowe znajomości 

Obraz seniorów na świecie z upływem lat stale się zmienia. Szybkość i forma modyfikacji naszego wizerunku zależy przede wszystkim od chęci i podejmowania wszelkich aktywności oraz nowych wyzwań. 

CMS
CMS

Fundacja Eco Senior

ul. Miejska 7
11-400 Kętrzyn 

CMS e.madra@swiatseniora.org
CMS +48 607 887 722
CMS Wytycz trasę dojazdu CMS