wielkość tekstu:
Kontrast:
Świat Seniora
Artykuły

Znaczenie relacji wnuczkowie a dziadkowie

Zagadnienie relacji wnuków z dziadkami jest bardzo ważnym elementem życia rodzinnego. Sukcesywnie dostrzega i podkreśla się rolę międzypokoleniowych więzi oraz stwierdza konieczność wspierania tych relacji. 

Współcześnie rodziny stają się coraz mniej liczne. Na przestrzeni lat model tradycyjnej rodziny wielopokoleniowej stopniowo zanikał. Trzeba przyznać, że stale się on zmienia a każde pokolenie żyje nieco inaczej. Jednym z efektów modernizacji, czyli unowocześnienia społeczeństwa było odłączenie najstarszego pokolenia od rodzin. Fakt zamieszkiwania pod jednym dachem kilku pokoleń, od wieków budował silne więzi między krewnymi. Dzieci zawsze miały wystarczającą ilość opieki, zainteresowania i uwagi ze strony rodziców lub dziadków, a osoby starsze nie czuły się samotne czy opuszczone. Harmonijne stosunki międzypokoleniowe były naturalne, spontaniczne i ciągłe. Realizowało to potrzeby każdego uczestnika domowego ogniska.  

Dziś żyjemy inaczej. Pamiętajmy jednak, że nasza obecność niezmiennie stanowi ważny czynnik wychowawczy. Od dawna wiemy, że to rodzina kształtuje osobowość dziecka i przygotowuje je do funkcjonowanie w społeczeństwie. Szczególną rolę odgrywamy tu jako babcie i dziadkowie. Wnuki mogą nam opowiedzieć o swoich rozterkach i wątpliwościach oraz poprosić o radę. My możemy podzielić się z nimi doświadczeniem życiowym, wykazać troskę i zrozumienie. Częste kontakty z wnukami zacieśniają wspólne więzi uczuciowe, kształtują poczucie bliskości i sprzyjają wzajemnej otwartości. Mamy ogromny wpływ na właściwy rozwój dziecka. Pełna akceptacja i tolerancja do wyborów, postępowania i zachowań wnuków wykazywana ze strony dziadków jest ogromna. 

Mądre współdziałanie wychowawcze rodziców i dziadków oraz istnienie więzi emocjonalnych daje wiele korzyści. U dzieci wychowywanych w miłości i akceptacji w rodzinie obserwuje się bardzo dobre wyniki w nauce, szybki rozwój intelektualny i fizjologiczny oraz społeczny. 

We współczesnym świecie można zauważyć zmianę w postrzeganiu upływu czasu. Codzienne życie zdominowane jest przez pośpiech. Niejednokrotnie wiąże się więc z brakiem możliwości właściwego wypełniania obowiązków rodzicielskich. W tej sytuacji jako dziadkowie możemy tu odegrać kluczową rolę. Dodatkowo wskutek szybszego życia dynamicznie pogłębiają się zmiany kulturowe, polityczne i ekonomiczne. Starsze i młodsze pokolenie ma inny zasób doświadczeń i wiedzy co często może być powodem konfliktu i niezgody. Nie mniej jednak stosunki między pokoleniami mogą być dobre, jeśli tylko opierają się na zrozumieniu i poszanowaniu. 

Dziadkowie są również uosobieniem wartości takich jak cierpliwość, serdeczność czy sprawiedliwość. Brak lub słaby kontakt wnuków z dziadkami wpływa na mniejsze poczucie tożsamości rodowej, ważnej w kształtowaniu poczucia tożsamości indywidualnej. Młodej osobie łatwiej jest odkrywać siebie, rozumiejąc historię rodziny. Bagaż doświadczeń przekazywany na kolejne pokolenia ma ogromny wpływ na kształtowanie charakteru i radzenie sobie z trudnościami. 

Coraz częściej zadajemy sobie pytanie w jaki sposób spędzać czas z wnuczętami. Jako współcześni dziadkowie należymy do niezwykle odmiennej grupy osób. Niektórzy z nas są jeszcze w pełni aktywni zawodowo, energiczni, zdrowi i uczęszczający na dodatkowe zajęcia. Inni są nieco starsi, przebywający na emeryturze, preferujący spokój i zacisze domowe. Czasem mamy więc większe nakłady energetyczne do żywych zabaw z wnuczętami oraz możemy przeznaczyć większy budżet na rozrywkę czy prezenty dla nich przeznaczone. W drugim przypadku możemy wykorzystać spokojny tryb życia do stworzenia domowej oazy dla wnucząt oraz zaprosić do babcinej kuchni na smakołyki. Młode pokolenie może wnieść wiele radości w relacje z seniorami. Wspólne spacery, pokazywanie nowych technologii, tłumaczenie nowych terminów językowych w zamian za nieocenioną radę, wsparcie i wiedzę od osoby doświadczonej życiowo.  

 

Wspólny czas należy wykorzystywać tak, aby żadna ze stron nie czuła się znudzona, zmęczona czy pominięta. Bardzo ważne jest, aby znaleźć wspólne tematy i z uwagą słuchać drugiej osoby. Jako dziadkowie dbajmy również o przekazywanie tradycji i wspomnień rodzinnych.  

Bycie babcią lub dziadkiem to spełnianie niezwykle ważnej roli społecznej, czyli realizowanie pewnych zachowań oraz postaw. Dotrzymujmy towarzystwa wnukom, opiekujmy się nimi, ale jednocześnie nie próbujmy zastępować im rodziców. Wykazujmy się tu wrażliwością, mądrością i wyczuciem w kwestii porad. Bądźmy jednymi z najważniejszych osób w życiu młodego człowieka. 

CMS
CMS

Fundacja Eco Senior

ul. Miejska 7
11-400 Kętrzyn 

CMS e.madra@swiatseniora.org
CMS +48 607 887 722
CMS Wytycz trasę dojazdu CMS