wielkość tekstu:
Kontrast:

Polityka prywatności

Fundacja Eco-Senior szanuje prawo do prywatności Użytkowników świadczonych przez nią usług i gwarantuje im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.
Nasza Polityka Prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników naszych usług (serwisów, aplikacji), a przede wszystkim:
✔ Kto jest administratorem Twoich danych osobowych,
✔ Jakie dane przetwarzamy oraz czy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na usługi świadczone przez nas drogą elektroniczną,
✔ W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane,
✔ Jak długo przetwarzamy dane,
✔ Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych,
✔ Komu udostępniamy dane


Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Eco-Senior z siedzibą w Czerwonce (11-300), nr 91, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń oraz Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000924388, NIP: 7393960254, REGON 520304855. Nazwę Administratora znajdziesz zawsze na samym dole strony internetowej lub w aplikacji (jeżeli zostanie uruchomiona), informuje o niej także logo Administratora widoczne w serwisie lub aplikacji (jeżeli zostanie uruchomiona).

Administrator Danych Osobowych jako Usługodawca serwisu lub aplikacji, decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.


Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych?

Po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny uznano, że obecnie nie mamy obowiązku wyznaczania inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z ich przetwarzaniem należy się kontaktować bezpośrednio z Fundacją na:
- e-mail: info@swiatseniora.org
- adres: Czerwonka 91 (11-300), z dopiskiem „Ochrona Danych”


Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane zawierające informacje o odwiedzonych stronach i aplikacjach internetowych (w tym treściach zaprezentowanych na tych stronach i w aplikacjach – o ile aplikacje takie zostaną uruchomione), informacje zapisane w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej oraz dane lokalizacyjne generowane przez Twoje urządzenie (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach – o ile zostaną uruchomione). Podajesz nam Twoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Ci usług, np. przy zakładaniu konta czy profilu na Portalu Internetowym swiatseniora.org, wypełniając formularze lub okna rejestracyjne w Usługach, w procesie instalacji aplikacji – o ile zostanie uruchomiona, dane zmienione przez Ciebie podczas edycji konta (takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, wiek, płeć, miasto, datę urodzenia).

Przetwarzamy także dane zbierane podczas Twojej aktywności w Portalu Internetowym swiatseniora.org, m.in. odwiedzane strony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, Twoje kliknięcia, sposób korzystania z Usług (np. historie zakupów, wyszukiwanie produktów – o ile takie zostaną uruchomione), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Przetwarzanie przez nas opisanych powyżej danych zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności w Usługach) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonych przez nas drogą elektroniczną usług obejmujących udostępnianie treści w ramach naszego Portalu.

Udostępniając usługi hostingu – przechowujemy na naszych serwerach dane, które samodzielnie, dobrowolnie publikujesz za pomocą udostępnionych Ci narzędzi informatycznych w sieci Internet, w określonych usługach.


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

✔ Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznawania się z materiałami przygotowanymi przez Fundację lub Partnerów, w tym w szczególności uzyskiwanie dostępu do materiałów dobranych pod kątem zainteresowań Użytkownika), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Gdy zakładasz konto poczty elektronicznej (o ile taka Usługa zostanie uruchomiona), to umowa o dostarczenie tego konta upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jego zapewnienia (np. danych podanych przez Ciebie w profilu tego konta). Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.

✔ W celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych Usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody Użytkowników (np. personalizowanie treści w Usługach) jak również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (także na zlecenie Partnerów) lub promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się literaturą i oglądasz materiały dotyczące książek, publikacji w Portalu Internetowym swiatseniora.org lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą nowych publikacji czy premier książek). W celu marketingowym i statystycznym związanym z lepszym dostosowaniem treści reklamowych i redakcyjnych Twoje dane mogą być przetwarzane także poprzez tworzenie porównań i zestawień z danymi innych Użytkowników (w tym danymi dotyczącymi aktywności w naszych Usługach – np. przeglądania serwisów dotyczących danej tematyki) oraz analizę takich porównań i zestawień. W celu marketingowym oraz w celu dostosowania zawartości naszych serwisów możemy także analizować treści jakie zostały uruchomione lub wyświetlone na stronach, które odwiedziłeś oraz sposób ich uruchomienia lub wyświetlenia (przykładowo jeśli wielu użytkowników przesuwa ekran by zobaczyć daną treść postaramy się ją umieścić w bardziej widocznym miejscu, a w przypadku gdy zaprezentowana zostanie Ci określona reklama postaramy się dobrać do niej inne adekwatne reklamy). Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.

✔ W celu realizacji usług marketingowych dostarczanych Ci przez naszych Partnerów oraz przez nas dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności w usługach) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach (jeżeli zostaną uruchomione) w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy). Dane te przetwarzane są w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę, a w przypadku niektórych Partnerów w oparciu o uzasadniony interes administratora. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany (wycofania) zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania ww. danych jest uzasadniony interes administratora możesz wyrazić wobec niego sprzeciw. Zarządzanie Twoimi zgodami i wyrażenie lub wycofanie sprzeciwu, o którym mowa powyżej możliwe jest w ramach kontaktu z Fundacją (dane kontaktowe powyżej). Twoje dane przetwarzamy również jeżeli jest to wymagane przepisami prawa np. w celach podatkowych, rachunkowości.


Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas, a także naszych Partnerów:
✔ prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
✔ prawo żądania sprostowania danych
✔ prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
✔ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
✔ prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
✔ prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora).

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:
✔ masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi):
✔ masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z bezpośrednią z Fundacją (dane kontaktowe powyżej), a w zakresie poszczególnych usług – zalogować się do usługi i skorzystać z udostępnionych w usłudze narzędzi IT bądź poinformować odpowiednie Biuro Obsługi Klienta danego serwisu lub aplikacji – o ile takie zostaną uruchomione.

W zakresie dotyczącym przetwarzania Twoich danych przez naszych Partnerów zarządzanie Twoimi zgodami i wyrażenie lub wycofanie sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez naszych Partnerów możliwe jest w ramach kontaktu z bezpośrednio z Fundacją (dane kontaktowe powyżej).

W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Twoje żądanie dotyczące Twoich danych poinformujemy Cię o tych odbiorcach.


Komu udostępniamy dane?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na przetwarzanie (a w niektórych przypadkach w oparciu o uzasadniony interes administratora) przez naszych Partnerów Twoich danych osobowych, zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności w serwisie i usługach) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie - w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach (jeżeli zostaną uruchomione) w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, ww. dane mogą być udostępniane naszym Partnerom.

Powyższy akapit dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych naszych Partnerów. Naszym Partnerem może zostać każdy podmiot, który zdecyduje się na współpracę z Fundacją na podstawie stosownej umowy.


Przekazywanie danych poza EOG

Nasi Partnerzy mogą mieć siedziby w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Jednak może się zdarzyć, że nasi Partnerzy będą mieć siedzibę poza terytorium EOG. W takim przypadku w związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, będziemy weryfikować, aby Partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.


Polityka Cookies dla Portalu Internetowego swiatseniora.org

Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część.

Na naszych stronach i w aplikacjach (jeżeli zostaną uruchomione) używamy znaczników internetowych, takich jak pliki np. cookie lub local storage, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji.

Niniejsza Polityka Cookies odnosi się do cookies i innych podobnych technologii, które Fundacja stosuje na wszystkich swoich stronach internetowych, w tym we wszystkich serwisach internetowych oraz w aplikacjach na urządzenia mobilne (jeżeli zostaną uruchomione), zwanych dalej łącznie: „Stronami Fundacji”).

Korzystając ze Stron Fundacji, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies i podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób (wskazany poniżej) lub zrezygnować z korzystania ze Stron Fundacji.


Co to są Cookies?

Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Stron Fundacji, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze Stronami Fundacji z danego urządzenia końcowego – podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.).

Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia Cookie wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne. W niniejszej Polityce, informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych na Stronach Fundacji.

Inne technologie podobne do Cookies (zwane także: „innymi podobnymi technologiami”). Dla zapewnienia sprawnego korzystania ze Stron Fundacji używamy także innych niż Cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local Storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.


W jakim celu stosujemy Cookies lub inne podobne technologie?

Fundacja Eco-Senior stosuje Cookies lub inne podobne technologie w następującym celu:
✔ by Strony Fundacji działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu,
✔ aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na Stronach Fundacji do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,
✔ by ułatwić prezentowanie Użytkownikowi reklam na Stronach Fundacji dopasowanych do jego zainteresowań,
✔ do zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie korzystają ze Stron Fundacji (w tym: naszych usług, naszych aplikacji) oraz pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.
Na Stronach Fundacji mogą być stosowane:
✔ Cookies sesyjne - pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Stron Fundacji;
✔ Cookies stałe - pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Rodzaje Cookies lub podobnych technologii stosowanych na Stronach Fundacji:
1. Uwierzytelnianie - do identyfikacji zalogowanego Użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom.

2. Bezpieczeństwo - wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom na Stronach Fundacji.

3. Konieczne do działania stron - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania Stron Fundacji, pozwalają Ci na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Optymalizują korzystanie ze Stron Fundacji, np. mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

4. Funkcjonalne - zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym jesteś, dopasowane ustawienia, preferencje językowe i komunikacyjne historia aktywności użytkownika) by dostarczyć Ci bardziej dopasowane treści i usługi. Pozwalają Ci również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, są pomocne podczas wypełniania formularzy. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one Użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść dopasowaną do jego potrzeb. W celu zapewnienia właściwej funkcjonalności Stron Fundacji wykorzystywane są dane dotyczące aktywności na Stronach Fundacji, dane geolokalizacyjne (miejscowość) oraz dane demograficzne (wiek, płeć) - zestawiane dane są agregowane w taki sposób aby, aby budowany grupowy segment nie pozwalał na identyfikację pojedynczego identyfikatora Użytkownika.

5. Reklamowe - dostarczanie Ci reklam odpowiadających Twojej aktywności na Stronach Fundacji, Twoim zainteresowaniom, zwyczajom, z równoczesnym ograniczeniem wyświetleń tej samej reklamy lub reklamy niedopasowanej do Twoich zainteresowań na Stronach Fundacji bądź reklamy oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich, w celu marketingowym, wraz z niezbędną analityką i pomiarami. Do prezentowania reklamy określonej grupie docelowej mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w serwisach (np. Twoje kliknięcia, historia zakupów, sposób korzystania z usług, rodzaj wyświetlonych treści i reklam), dane geolokalizacyjne i dane demograficzne. Ww. dane o aktywności Użytkowników na Stronach Fundacji mogą być zestawiane z danymi demograficznymi podanymi nam przez Użytkowników przy rejestracji do naszych usług (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) - zestawiane dane są agregowane w taki sposób aby budowany grupowy segment zainteresowań nie pozwalał na wyłonienie i identyfikację pojedynczego identyfikatora Użytkownika wyłącznie na podstawie jego profilu, wobec czego identyfikacja Użytkownika na podstawie samego profilu nie jest możliwa. Tak zagregowane dane mogą być wykorzystywane przez Fundację, a także udostępniane podmiotom trzecim, jeśli istnieje określona podstawa prawna. Cookies reklamowe pozwalają także mierzyć efektywność kampanii reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).


Czy używamy Cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich?

Tak, korzystając ze Stron Fundacji możesz otrzymywać Cookies pochodzące od naszych Partnerów. Cele marketingowe naszych Partnerów – nasi Partnerzy mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób Użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Nasi Partnerzy mogą także, na podstawie zgody Użytkownika, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań Użytkownika określonych na podstawie informacji udostępnianych naszym Partnerom przez Użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych lub aplikacji (o ile takie zostaną uruchomione). Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z Partnerami, aby pokazać Użytkownikowi reklamę na Stronach Fundacji lub poza nimi, po odwiedzeniu przez Użytkownika określonej strony lub aplikacji (o ile aplikacja zostanie uruchomiona). Oprócz technologii Local storage na Stronach Fundacji (w tym serwisach) mogą być również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania ze Stron Fundacji lub pożądane z uwagi na ich specyfikę. Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analytics) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.


W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. Cookies albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Stron Fundacji, na przykład możesz nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości Stron i Usług Fundacji.


Dodatkowa pomoc:

Szczegółowe informacje są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Znajdź poniżej nazwę przeglądarki internetowej, z której korzystasz i kliknij w link, żeby dowiedzieć się więcej:
✔ MS Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
✔ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
✔ Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
✔ Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
✔ Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Pamiętaj, że zmiana ustawień plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszych serwisów i usług.


Więcej informacji

Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziesz też pod linkiem wszystkoociasteczkach.pl,  youronlinechoices.com.