wielkość tekstu:
Kontrast:
Świat Seniora
Publicystyka

Pierwsze spotkania projektowe i budowanie społeczności senioralnej

W poprzednim wpisie, zastanawiałam się, jak to będzie na emeryturze. W dalszym ciągu temat bycia starą jest dla mnie zagadką. Co na ten temat mówią definicje? Otóż starość zgodnie z najpopularniejszą encyklopedią, czyli wikipedią, to: stan będący efektem starzenia się, ostatni okres życia u ludzi. Starość ma przede wszystkim wymiar biologiczny (fizjologiczny), lecz także poznawczy, emocjonalny i społeczny.

Kiedy zaczyna się starość? Młodzi ludzie (20-30-latkowie), często kwalifikują osoby po 40-stce jako stare… Średni czas życia kobiety w Polsce, podawany w artykułach popularno-naukowych to ok. 82 lat, średni czas życia mężczyzny w Polsce to ok. 74 lat. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że za początek starości uznaje 60 rok życia i dzieli starość na trzy etapy:

  • 60-75 lat tzw. wczesna starość (wiek podeszły)
  • 75-90 lat tzw. późna starość (wiek starczy)
  • 90 i więcej lat tzw. długowieczność (wiek sędziwy)

W miarę rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa, czas życia ludzi wydłuża się. Gerontologia- nauka zajmująca się różnymi wymiarami starzenia się, przybliża nas do refleksji, że nie tylko profilaktyka i dbałość o zdrowie wpływa na jakość życia seniorów. Są to również uwarunkowania ekonomiczne, psychologiczne i społeczne. Często słyszymy od seniorów, że mamy tyle lat na ile się czujemy… Jest to prawda, którą widzimy w rzeczywistości coraz częściej. Ogromne znaczenie ma bycie w społeczności rówieśników, bycie aktywnym, realizowanie swoich pasji (jeśli takie seniorzy mają).

Jest również wiele osób osamotnionych w wieku senioralnym. Seniorzy w dużych miastach już mogą znaleźć oferty na bycie aktywnymi np. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, propozycje różnych aktywności w bibliotekach itp. Zdecydowanie gorzej jest w małych społecznościach, tutaj oferty dla seniorów są bardzo skromne lub nie ma ich wcale.

W ubiegłym tygodniu w ramach naszych projektów dla seniorów, odwiedziliśmy 3 miasta: Bartoszyce, Braniewo i Kętrzyn. Mieliśmy spotkania informacyjne dotyczące naszej oferty dla tych społeczności. Ja i Wojtek Iwulski byliśmy zachwyceni postawą zaproszonych seniorów. Ogromne zainteresowanie naszą propozycją projektową. Mamy nadzieję, że bycie w środowisku seniorów z naszym zaangażowaniem i energią, sprawią, że czas projektowy będzie dla nas wszystkich super przygodą!!!

W ostatnim wydaniu Gościa Niedzielnego, dodatek Posłaniec Warmiński, ukazał się artykuł napisany przez ks. Dariusza Sonaka – przedstawiciela Lidera naszych projektów Caritas Warmia z informacją o działaniach Caritas Warmia i Świat Seniora.

– Seniorom chcemy zaproponować szereg narzędzi, które przyczynią się do poprawy jakości ich życia, budowania pewności siebie, chęci bycia jak najdłużej aktywnymi i samodzielnymi – mówi Wojciech Iwulski.

Caritas. W pięciu parafiach rusza projekt dla seniorów

Caritas Archidiecezji Warmińskiej we współpracy z partnerem Świat Seniora rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest pomoc seniorom. – Święty Jan Paweł II mówił, że wiek seniora jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć – mówi ks. kan. Paweł Zięba, dyrektor warmińskiej Caritas. – Chcemy pomóc ludziom w odpowiedzi na ich powołanie, które, zresztą jak każde powołanie, jest darem. Ma nam w tym pomóc zespół specjalistów, z którymi współpracujemy – zapewnia ks. Paweł. Projekt będzie realizowany w pięciu parafiach: św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bartoszycach, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie, św. Jerzego w Kętrzynie, Miłosierdzia Bożego w Nidzicy i Wniebowzięcia NMP w Szczytnie. Do jego udziału są zaproszone osoby w wieku 55+, które są samotne. Trwa właśnie rekrutacja osób. Pierwsze spotkania odbędą się na parafiach. – Uczestnicy wezmą najpierw udział w diagnozie ich sytuacji osobistej i życiowej, gdzie w indywidualnej pracy z trenerem aktywności senioralnych zostanie przeprowadzony i omówiony test osobowości, zostaną omówione relacje z rodziną, problemy codziennego życia i sytuacja seniora – tłumaczy Wojciech.

Następnie seniorzy wezmą udział w zajęciach motywacyjnych w grupach 7-8 osobowych. Nie zabraknie nauki obsługi komputerów. Program obejmuje wszystkie podstawowe, niezbędne informacje i ćwiczenia do posługiwania się komputerem i Internetem. W ramach projektu odbędzie się również 6-dniowy wyjazd integracyjny. Seniorzy będą uczestniczyć w tych dniach w warsztatach edukacyjnych i aktywizujących oraz będą pracować indywidualnie z trenerem aktywności senioralnych. Głównym celem wyjazdu jest integracja sąsiedzka, która odgrywa kluczowe znaczenie w budowaniu więzi społecznych. Lokalna społeczność dzięki temu uczy się bycia ze sobą na co dzień poprzez: pomaganie sobie, wspólne spędzanie czasu, rozwijanie swoich pasji. 

Więcej o projekcie w „Posłańcu Warmińskim” nr 39/2020.

CMS
CMS

Fundacja Eco Senior

ul. Miejska 7
11-400 Kętrzyn 

CMS e.madra@swiatseniora.org
CMS +48 607 887 722
CMS Wytycz trasę dojazdu CMS