wielkość tekstu:
Kontrast:
Świat Seniora
Artykuły

Bariery w działaniach środowiskowych wśród osób starszych

Pomimo potencjalnych korzyści, osoby starsze wydają się być mniej skłonne do angażowania się działania środowiskowe niż osoby młodsze. Pokazują to dane z USA, wskaźniki wolontariatu środowiskowego są znacznie niższe wśród osób w wieku 65 lat i starszychdla prawie wszystkich innych rodzajów wolontariatu. Ten wzorzec sprawdza się w wielu krajach. Jest więc sporo miejsca dla rozwoju i możliwości działań środowiskowych dla osób starszych oraz rekrutacja osób starszych do organizacji ekologicznych.  

Istniejące badania sugerują kilka głównych barier, które mogą obniżać zainteresowanie osób starszych w działaniach środowiskowych i ograniczać ich możliwości zaangażowania się w nie: 

  1. Różnice wiekowe w postawach środowiskowych. Brak zaangażowania osób starszych w działaniach środowiskowych może po części wynikać z różnic w postawach związanych z wiekiem w kierunku zmian klimatu i związanych z nimi problemów środowiskowych. Badania pokazują, że osoby starsze są mniej skłonne do poświęcenia części swoich dochodów na rzecz czystego środowiska niż młodsi dorośli. Ogólnie rzecz biorąc, wsparcie we wszystkich aspektach krajów za politykę proekologiczną, taką jak zobowiązanie do wycofania się z paliw kopalnych czy ograniczanie emisji gazów cieplarnianych jest niższe wśród osób starszych niż młodsi dorośli. Związek między wiekiem a zmianami klimatycznymi nie jest w pełni jasny, istnieją dość spójne dowody na to, że młodsi dorośli są bardziej zaniepokojeni zmianami klimatycznymi niż osoby starsze.
  2. Postrzegany brak wiedzy i doświadczenia. Starsi ludzie często czują, że brak wystarczającej wiedzy specjalistycznej lub wiedzy na temat zagadnień środowiskowych przyczynia się do braku ich aktywności. Ten brak wiary we własne siły, brak specjalistycznej wiedzy może ograniczać uczestnictwo osób starszych działaniach proekologicznych. Wciąż utrzymująca się różnica wieku w korzystaniu z technologii, hamuje także udział osób starszych w niektórych środowiskach działań, które mogą opierać się na Internecie w celu rekrutacji i zaangażowania.
  3. Brak świadomości możliwości działań proekologicznych. W przypadku potrzeby działań na rzecz środowiska zwykle są zidentyfikowane, niezbędne kroki, które prowadzą do konkretnych rezultatów. Takie pokazanie co i jak możemy zrobić, pomogłyby osobom starszym na zrozumienie tematów ekologicznych. Ten sposób może wypełnić lukę o możliwości zaangażowania się osób o ograniczonej wiedzy lub doświadczeniu.
CMS
CMS

Fundacja Eco Senior

ul. Miejska 7
11-400 Kętrzyn 

CMS e.madra@swiatseniora.org
CMS +48 607 887 722
CMS Wytycz trasę dojazdu CMS