wielkość tekstu:
Kontrast:
Świat Seniora
Artykuły

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) a Seniorzy

CSR (Corporate Social Responsibility), termin, który jest obecnie używany, zobowiązuje firmy do ulepszania swojego otoczenia poprzez różne aktywności na rzecz społeczeństwa, ekologii i innych działań potrzebnych światu. Obejmuje to na przykład dobre samopoczucie pracowników, promocję zdrowego stylu życia, opiekę nad schroniskami dla zwierząt itp. 

Jaki jest poziom wiedzy seniorów w tematach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu? 

Dla osób powyżej 65 roku życia jest to nowa koncepcja. Nie rozmawiali o CSR, kiedy byli aktywni w swojej firmie. CSR jest nadal obszarem działań korporacji, dużych firm, dlatego seniorzy są mniej świadomi i mniej kompetentni w zakresie zaangażowania firm w kwestie środowiskowe i społeczne. 

Według badania Harris Interactive przeprowadzonego w styczniu 2022 r. „Firmy francuskie i zaangażowane”, seniorzy są najbardziej sceptycznie nastawieni do realnych działań firm. Jednak firmy coraz częściej informują o swoim zaangażowaniu w CSR. A co z rzeczywistym postrzeganiem ich wpływu na środowisko lub społeczeństwo przez ogół społeczeństwa? 

Młodym ludziom do 35 roku życia łatwiej jest wyróżnić „firmy najbardziej zaangażowane, czyli takie, których działania mają realny pozytywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo”. Starszym osobom trudniej jest to rozróżnić (22%). Aby ludzie mogli zidentyfikować firmy, które są zaangażowane, istnieją etykiety, które pozwalają im poznać poziom oceny ich zaangażowania społecznego. Są one bardziej znane młodym ludziom poniżej 35 roku życia, odpowiednio 46% osób w wieku 18-24 lat i 56% osób w wieku 25-34 lat. Seniorzy znów są w tyle, a tylko 11% zna przynajmniej jedną etykietę. 

Wszystko, co wiąże się ze społecznymi i środowiskowymi zobowiązaniami firm, jest wciąż mało znane i rozumiane przez osoby starsze. Potrzebują przejrzystości i konkretnych rezultatów. To może wyjaśniać, dlaczego według badania przeprowadzonego przez ChooseMyCompany osoby w wieku powyżej 53 lat wydają się być w odosobnieniu i częściej deklarują, że nie chcą angażować się w żadną akcję CSR realizowaną przez swojego pracodawcę.

CMS
CMS

Fundacja Eco Senior

ul. Miejska 7
11-400 Kętrzyn 

CMS e.madra@swiatseniora.org
CMS +48 607 887 722
CMS Wytycz trasę dojazdu CMS